Högre växel för nya tunnelbanan till Barkarby i höst

19 augusti, 2019

Det har jobbats för fullt i nya tunnelbaneprojektet i Barkarby under sommaren. Inför hösten ligger fokus på att spränga ut arbetstunnlarna berättar Stockholms läns landsting på siten nyatunnelbanan.se.

Det är arbetet med tre arbetstunnlar för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby som har pågått under sommaren. Under byggtiden används de för att transportera personal, maskiner och bergmassor mellan markytan och spårtunnlarna som sprängs ut under jord.

Det känns väldigt kul att produktionen går framåt och att vi för varje dag tar ett steg närmare en färdigutbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby. Just nu driver vi tunnel i Veddesta industriområde och från ett befintligt bergrum vid Barkarbyfältet, säger Martin Brantberger, projektledare.

I Veddesta industriområde har 10 meter tunnel vuxit fram och på Barkarbyfältet har det sprängts ut 25 meter av den ena av två tunnlar.

– På Barkarbyfältet vid landningsbanan har vi under sommaren grävt oss ned till berget och kommer snart att påbörja sprängningsarbetena för den tredje tunneln.

I höst kommer arbetena främst att ha fokus på utsprängning av arbetstunnlarna.

– I samband med dessa arbeten följer vi som alltid de krav som finns på buller och vibrationer. Vi avser även att fortsätta med den positiva dialog som vi hittills haft med de närmast berörda i anslutning till arbetsplatserna, avslutar Martin Brantberger. 

Projektet en utbyggnad av den blå linjen

Två stationer ska byggas på den 4,1 kilometer långa sträckan mellan Akalla och Barkarby: Barkarbystaden och Barkarby. Hela den nya sträckan går under jord. Station Barkarbystaden planeras på det gamla flygfältet mitt i det som blir en framväxande stad och kommer få två uppgångar, en i öster och en i väster. Uppgång väst ligger i en fristående byggnad på ett torg som ska byggas. Uppgång öst integreras i en större byggnad i ett av de kommande kvarteren. Från biljetthallen nås bland annat busshållplatser vid Barkarbyvägen. Från vardera biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därirån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

Läs mer om nya tunnelbanan och framtida sprängningar

Vill du veta mer om arbetet med den nya tunnelbanan, läs mer på SLLs hemsida under aktuella arbeten.  Du som bor i närheten av tunnelbanearbetet kan registrera dig för att få sms innan sprängningar via en sms-tjänst.